Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest firma:

Wynajem Pokoi i Wyżywienie Janina Michalik,
34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Kurucowy 73,
tel. 691 605 384, (018) 20 77 507, email: ujaniny@op.pl
www.ujaniny.bukowinatatrzanska.pl

Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na kierowane zapytania rezerwacyjne, dokonanie rezerwacji pobytu i świadczenie usługi zakwaterowania.

Dane zbieramy podczas :

  • kierowania zapytań przez stronę internetową (następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
  • procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w obiekcie, drogą telefoniczną lub mailową (następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
  • meldowania i pobytu w obiekcie (następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL/nr dokumentu tożsamości, dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania rachunku na przedsiębiorstwo)).

Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

  • wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.
  • obsługi rezerwacji pokoi i obsługi Klientów w naszym obiekcie
  • tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej/podatkowej zgodnie ze standardami księgowości.

Czas przetwarzania danych wynika z:

  • okresu przez jaki są świadczone usługi,
  • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
  • okresu przez który przepisy prawa mogą obligować podmioty firmy do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości).

Odbiorcami danych mogą być wyznaczeni pracownicy firmy, podmioty zajmujące się prowadzeniem księgowości firmy oraz podmioty świadczące usługi IT i wsparcia technicznego w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Otrzymane dane nie są udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane w żadnym innym celu poza wymienionym powyżej.

Klienci mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania poprzez wcześniejsze zgłoszenie tego Administratorowi.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej: ujaniny@op.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.